PRODUCTS

Үйлчлэгч бодис Худалдааны нэршил
Үйлчлэгч бодис Худалдааны нэршил
None Ванжингарав 15гр
None Аспирин С 500мг х 10
None Вансэмбэрүү 10гр /Монос/
None Тримексазол 500мг х 10
None Нафазолин шүршлэг 0.1%-10мл
Цээний үндэс 10гр
Бөөрний зэхмэл 10гр
Газрын хаг 15гр
Хөх дэгд 15гр
Тарваган шийр 10мг №10
Цөс өвс 10гр
Салицилийн хүчил тос 2%-20гр
None Амоксициллин 500мг х 10
None Диклофенак натри 25мг х 10
Вермокс 100мг №6
Тэхийн шээг 20гр /Монос/
Мөөг/Монос/ 15гр
Спирт денатурат 96%-25л
None Трисептол 240мг х 10
None Ципрон 500мг х 6
None Фурадонин 50мг х 20
None Салицилтай тос 2%-20гр
None Аспирин 100мг х 100
Витагрипп сироп 100мл
None Амоксициллин 250мг х 10
Дикломон 1%-20гр
None Читамон 300мг х 10
None Флузол 50мг х 10
Ципрон 500мг х 10
None Эрвалкор 20мл
Окситетрациклин 0.5 х 10
None Аспирин 500мг х 10
None Хлорфенамин 4мг х 20
None Чигатуссин 100мл
Трисептол 480мг х 10
None Тонзилмон спрей 30мл
Аскорбины хүчил 50мг х 10
Клотримон 1%-20гр
Цетирицин 5мг x 20
Спирт денатурат 5л
Кальцийн глюконат 500мг х 10 х 10
Аскорутин 300мг
Кларитрон 250мг х 14
Кларитрон 250мг х 7 х 2
Дикломон 50мг х 20
Дикломон 100мг х 20
Урсомон 200 мг №50 капсул
Аспирин 81мг х 100 (бүрхүүлтэй)
Азитрон 500мг №6
Дикломон 100мг x 100 /ретард/
ЦитроМакс №6
None Септидин 10%-10мл
Урсомон 100 мг №50
None Натурвит 100мл
Урсомон 300 мг №50
Амломон 5 мг №30
Ибумон 200 мг х 10
Лоратин 5мг х 20
Лоратин 10мг х 20
Урсомон 50 мг №50
Ксезолин 0.05%-10мл шүршлэг
None Фурадонин 50мг х 30
Ксезолин 0.1%-10мл шүршлэг
None Аскорутин 300мг х 10
Виагрос 100мг №4
Читамон плюс 100мл /цэртэй ханиалга/
Аспирин 100мг x 100 /Бүрхүүлтэй/
Кларитрон 500мг №14
None Цайрын исэлтэй тос 10%-20гр
None Септидин 1%-100мл
None Диклофенак натри 50мг х 20
Магнимон №50
None Алтангагнуурын ханд 20мл
None Трисептол 120мг х 10
None Стрептоцидтой тос 10%-20гр
None Ампициллин 250мг х 10
None Бамбайн ханд 20мл
None Нефромон 100мл
None Цитрамон-П 500мг х 10
None Азитрон 250мг х 10
None Магнийн сульфат 25гр х 1
None Индомон тос 10%-20
None Парацетамол 500мг х 10
None Флузол 100мг х 10
None Флузол 150мг х 3
None Трисептол 480мг х 20
None Анальгин 500мг х 10
None Аспирин 81мг х 30
None Доксон 100мг х 10
Дикломон 75мг х 20
None Амоксициллины
None Зөгийн бал таван салаа 100мл
None Дентамон 50мл
Пирацитон №60
Витагрипп Аньстай 20 гр №10
None Витагрипп 20гр №10
None Томуун хүүхэд №10
None Фуросемид 40мг х 30
None Тонзилмон 100мл
None Кальцийн глюконат 500мг х 10
None Индомон 25мг №20
Цетирицин 10мг x 20
Ибумон 400 мг х 10
Тонзилмон 20мл
Читамон плюс 100мл /хуурай ханиалга/
Энаф 5 мг х 20
Флюлесс 200мг №20
Үйлчлэгч бодис Худалдааны нэршил
Үйлчлэгч бодис Худалдааны нэршил
None Урсомон 250 мг х 50
Үйлчлэгч бодис Худалдааны нэршил
None Эмнэлгийн вазелин 20 гр
Үйлчлэгч бодис Худалдааны нэршил
None Мебендазол 100мг х 6
Үйлчлэгч бодис Худалдааны нэршил
None Флузол 50мг х 7
None Флузол 150мг х 2
Тун хэмжээ Бренд нэр
Аспирин С 500мг х 10 None
Амоксициллин 500мг х 10 None
Аспирин 100мг х 100 None
Амоксициллин 250мг х 10 None
Аспирин 500мг х 10 None
Аскорбины хүчил 50мг х 10 None
Аскорутин 300мг None
Аспирин 100мг №30 /Бүрхүүлтэй шахмал None
Аспирин 81мг х 100 (бүрхүүлтэй) None
Азитрон 500мг №6 None
Амломон 5 мг №30 None
Аскорутин 300мг х 10 None
Аспирин 100мг x 100 /Бүрхүүлтэй/ None
Алтангагнуурын ханд 20мл None
Ампициллин 250мг х 10 None
Азитрон 250мг х 10 None
Анальгин 500мг х 10 None
Аспирин 81мг х 30 None
Амоксициллины None
Аскорбины хүчил 50мг х 10 None
Амломон 10 мг х 10 х 2 None
Ампициллин 500мг х 10 None
Амломон 5 мг х 10 х 2 None
Амломон 10мг х 30 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Бөөрний зэхмэл 10гр None
Бамбайн ханд 20мл None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Ванжингарав 15гр None
Витагрипп 20гр №50 None
Вансэмбэрүү 10гр /Монос/ None
Вермокс 100мг №6 None
Витагрипп сироп 100мл None
Виагрос 100мг №4 None
Витагрипп 20гр №10 None
Витамин С 50мг х 50 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Витагрипп Аньстай 20 гр №10 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Газрын хаг 15гр None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Диклофенак натри 25мг х 10 None
Дикломон 1%-20гр None
Дикломон 50мг х 20 None
Дикломон 100мг х 20 None
Долоогоны ханд 20мл None
Дикломон 100мг x 100 /ретард/ None
Диклофенак натри 50мг х 20 None
Доксон 100мг х 10 None
Дикломон 75мг х 20 None
Дентамон 50мл None
Диклофенак натри 50мг х 10 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Зөгийн бал таван салаа 100мл None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Ибумон 200 мг х 10 None
Индомон тос 10%-20 None
Индомон 25мг №20 None
Ибумон 400 мг х 10 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Клотримон 1%-20гр None
Кальцийн глюконат 500мг х 10 х 10 None
Кларитрон 250мг х 14 None
Кларитрон 250мг х 7 х 2 None
Ксезолин 0.05%-10мл шүршлэг None
Ксезолин 0.1%-10мл шүршлэг None
Кларитрон 500мг №14 None
Кларитрон 250мг х 10 None
Кальцийн глюконат 500мг х 10 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Лоратин 5мг х 20 None
Лоратин 10мг х 20 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Мөөг/Монос/ 15гр None
Магнимон №50 None
Магнийн сульфат 25гр х 1 None
Мебендазол 100мг х 6 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Нафазолин шүршлэг 0.1%-10мл None
Нафазолин 0.1%-10мл None
Натурвит 100мл None
Нефромон 100мл None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Окситетрациклин 0.5 х 10 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Поливитамин 0.25 х 50 None
Парацетамол 500мг х 10 None
Пирацитон №60 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Салицилийн хүчил тос 2%-20гр None
Спирт денатурат 96%-25л None
Салицилтай тос 2%-20гр None
Спирт денатурат 5л None
Септидин 10%-10мл None
Салимон 50мл None
Септидин 1%-100мл None
Стрептоцидтой тос 10%-20гр None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Тримексазол 500мг х 10 None
Тарваган шийр 10мг №10 None
Тэхийн шээг 20гр /Монос/ None
Трисептол 240мг х 10 None
Трисептол 480мг х 10 None
Тонзилмон спрей 30мл None
Томуун том хүн №10 None
Трисептол 120мг х 10 None
Трисептол 480мг х 20 None
Томуун хүүхэд №10 None
Тонзилмон 100мл None
Тонзилмон 20мл None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Урсомон 200 мг №50 капсул None
Урсомон 100 мг №50 None
Урсомон 300 мг №50 None
Урсомон 50 мг №50 None
Урсомон 250 мг х 50 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Фурадонин 50мг х 20 None
Флузол 50мг х 10 None
Флузол 50мг х 7 None
Фурадонин 50мг х 30 None
Флузол 100мг х 10 None
Флузол 150мг х 3 None
Флузол 150мг х 2 None
Фуросемид 40мг х 30 None
Флюлесс 200мг №20 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Хөх дэгд 15гр None
Хлорфенамин 4мг х 20 None
Хлорамфеникол 500мг х 10 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Цээний үндэс 10гр None
Цөс өвс 10гр None
Ципрон 500мг х 6 None
Ципрон 500мг х 10 None
Цетирицин 5мг x 20 None
Ципрон 250мг х 10 None
ЦитроМакс №6 None
Цайрын исэлтэй тос 10%-20гр None
Цитрамон-П 500мг х 10 None
Цетирицин 10мг x 20 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Читамон 300мг х 10 None
Чигатуссин 100мл None
Читамон плюс 100мл /цэртэй ханиалга/ None
Читамон 100мл None
Читамон плюс 100мл /хуурай ханиалга/ None
Тун хэмжээ Бренд нэр
Энаф 20 мг х 20 None
Эрвалкор 20мл None
Энаф 10 мг х 20 None
Эмнэлгийн вазелин 20 гр None
Энаф 5 мг х 20 None
Тун хэмжээ Бренд нэр
 Эзамон 400мг/25мг №60 None
Үйлчлэгч бодис Олон улсын нэршил
None Эналаприл