Баримтлах зарчим

Монос Эмийн үйлдвэр нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд байгаль орчинд ээлтэй, олон нийтэд хүртээмжтэй, хуулиа дээдэлж, шударга, өндэр ёс зүйтэй бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах замаар нийгэмдээ өдөр тутам эерэг нөлөө үзүүлэхийг зарчмаа болгодог. Үйлдвэрийн хэмжээнд 100 гаруй ажилтанг байнгын найдвартай ажлын байраар хангаж, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн сурч боловсрох, өсөн дэвжих боломжийг дээшлүүлэхийн тулд дэмжин ажилладаг.

Бахархал

Монос Эмийн үйлдвэр нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд байгаль орчинд ээлтэй, олон нийтэд хүртээмжтэй, хуулиа дээдэлж, шударга, өндэр ёс зүйтэй бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах замаар нийгэмдээ өдөр тутам эерэг нөлөө үзүүлэхийг зарчмаа болгодог. Үйлдвэрийн хэмжээнд 100 гаруй ажилтанг байнгын найдвартай ажлын байраар хангаж, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн сурч боловсрох, өсөн дэвжих боломжийг дээшлүүлэхийн тулд дэмжин ажилладаг.